Clubnieuws 2019

**** Van de webwinkel ****

1 augustus 2019

Onze webwinkel is vandaag uitgebreid met drie nieuwe artikelen. Allereerst heeft Ans een nieuw T-shirt ontwikkeld. Leverbaar in drie maten in de kleur blauw. Aan de voorkant van het shirt is op flinke grootte ons monoblokje in kleur afgedrukt. Verder is er een aluminium BMW mono sleutelrekje gekomen en een in 3D geprint kunststof monoblokje. Voor verdere informatie zie de webwinkel.


**** Van de webmaster ****

8 maart 2019

De navigatie (menustructuur) van de website is vandaag aangepast. Probleem was geworden dat het bovenste menu 'te vol' dreigde te worden. Zonder ingrijpende verbouwingen konden geen nieuwe menukeuzes worden toegevoegd. Wat is er veranderd?

 1. Na inloggen verandert het bovenste menu niet meer. Er komen daar dus geen 'extra' opties bij.
 2. Je krijgt na inloggen wèl linksonder een 'ledenmenu' te zien. Misschien even op het + klikken, dan vouwt hij zich netjes uit.
 3. Hier staan nu alle keuzes die alleen de leden van de club te zien krijgen. 

**** Algemene Ledenvergadering 2019 ****

1 maart 2019

Alle leden worden van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Dit gezellige gebeuren vindt plaats op zaterdag 23 maart 2019 in denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24, 7333 NJ, Apeldoorn. Nadere informatie over de locatie vind je op internet: www.denksportcentrumapeldoorn.nl. Er is voldoende gelegenheid tot (gratis) parkeren en je kunt er ook een eenvoudige lunch verkrijgen.

 Wegens enorm succes vorig jaar is er ook nu weer een tombola na afloop van de vergadering! Als je komt doe je mee voor prachtige prijzen. Heb je zelf nog iets leuks liggen? Breng het mee voor de prijzentafel.

De vergadering begint om 13.30 maar iedereen is vanaf 12 uur welkom voor onderlinge voorpret over de mooie ritten/weekenden op de agenda van dit jaar en andere mono onderwerpen. Ook kofferbakverkopers en - kopers kunnen hun slag slaan. De clubwinkel is aanwezig. We gaan het natuurlijk ook hebben over ons 40jarig lustrum in 2020! Wie gaan het organiseren en wat gaan we doen?

Het afgelopen jaar is er op bestuurlijk gebied wel het een en ander veranderd. Om er zo maar een paar te noemen. Er is een privacyverklaring gekomen. De ledenadministratie is overgestapt op een nieuw softwarepakket. We hebben een nieuwe redactie. Er worden nieuwsbrieven verstuurd. Er zijn onder condities ledenlijsten beschikbaar gekomen en leden kunnen elkaar onderling berichten sturen via de website. Dat heeft uiteraard gevolgen gehad voor het huishoudelijk reglement en dat is dan ook behoorlijk aangepast. De statuten schrijven voor dat de leden daar hun goedkeuring aan moeten geven in de ALV. Dat staat dus ook op de agenda. Je kunt het nieuwe voorstel-HHR vanaf de website downloaden. Heb je geen account voor de website dan wordt het wel eens tijd dat je dat aanmaakt. Zie www.bmw-mono-club.nl. Je kunt ook de secretaris een mail sturen met de vraag of hij het nieuwe draft-HHR aan je wil mailen. Zit hij echt niet op te wachten. Zelf ophalen vanaf de website is veel eenvoudiger en sneller.

De volgende onderwerpen zullen door het zittende bestuur in de bijeenkomst naar voren worden gebracht:

 1. Opening en vaststelling agenda.
 2. Goedkeuring van het verslag van de vorige ledenvergadering.
 3. Verslag van de secretaris & webmaster.
 4. Verslag van de ledenadministratie.
 5. Introductie Davilex ledenadministratie.
  1. Introductie automatische incasso.
 6. Verslag van de penningmeester.
  1. Bespreken 2019&begroting 2020.
  2. Voorstel contributie 2020.
 7. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur.
 8. Vaststellen nieuw huishoudelijk reglement.
 9. Benoeming van nieuwe kascommissie.
 10. Verslag over onze public relations en beurzen activiteit.
 11. Verslag van de clubartikelen verkoop.
 12. Verslag van de toercoördinator.
 13. Verslag van de Revue redactie.
 14. Verslag van de taxatiecommissie.
 15. Bestuursverkiezing
  1. Rob Bakker treedt af per 2019. Wie gaat hem opvolgen?
  2. De overige bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar.
  3. Gert-Jan Boeijen is als nieuw bestuurslid verkiesbaar.
 16. Verslag van de FEHAC.
 17. Lustrum 2020.
 18. Rondvraag.
 19. Sluiting.
 • De taxatiecommissie biedt de mogelijkheid van een Fehac goedgekeurde taxatie. Kosten €25 voor de 1ste motor, €20 voor de 2e en volgende (op dezelfde dag/plaats). Voor opgave bel Harrie Broekhuis, 054-6575512 of Cees Blauwendraat, 035-5420235, of vul het formulier op de website in.

Het bestuur hoopt op een goede opkomst en inspraak in jouw clubgebeuren. Dit is de plaats om je nieuwe ideeën te bespreken.


**** Lid worden ****

14 februari 2019

Sinds 14 februari 2019 kunnen nieuwe leden direct hun contributie + inschrijvingskosten via het online betaalplatform Mollie voldoen. Ze krijgen dan meteen hun welkomstbrief en ze kunnen ook direct een aanvraag voor een account indienen. Dat geeft voor de nieuwe leden een strak en duidelijk proces en meer rust en minder tijdsdruk voor de ledenadministratie. Een soort van win-win dus. 


**** Clubwinkel ****

20 januari 2019

Sinds 19 januari 2019 kunnen klanten van de webwinkel betalen via het online betaalplatform Mollie. Je kunt daarbij kiezen uit vier verschillende betaalprotocollen: Ideal (ook via een QR-code voor je smartphone), Bancontact, ING Home'Pay en Paypal. We hopen dat het daarmee gemakkelijker voor je is gemaakt om te winkelen. Probeer het maar eens!


 

Meer artikelen...

 1. Clubnieuws 2018