Persoonsgegevens

Ha! Leuk dat je lid wilt worden van de BMW Mono Club! Welkom!

Automatische incasso is verplicht.
Tenaamstelling rekeninghouder

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

BMW Mono Club kan persoonsgegevens over u verwerken indien u lid bent geworden van de BMW Mono Club, of indien u daartoe via de website een aanvraag voor lidmaatschap hebt ingediend. BMW Mono Club kan daarbij de volgende persoonsgegevens verwerken: - Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw geboortedatum (vrijwillig, dient voor statistische bewerking) - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres - en de gegevens van uw klassieke BMW motorfiets.  

 

WAAROM BMW MONO CLUB GEGEVENS NODIG HEEFT

BMW Mono Club verwerkt uw persoonsgegevens om het clubblad en de contributiefactuur toe te kunnen sturen en om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

 

HOE LANG BMW MONO CLUB GEGEVENS BEWAART

BMW Mono Club bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, of indien u uw lidmaatschap van de BMW Mono Club hebt opgezegd.

 

BMW MONO CLUB PLAATST FOTO'S OP DE WEBSITE EN BRENGT EEN LEDENLIJST UIT

BMW Mono Club kan foto's van clubritten op haar website plaatsen. Alleen clubleden met een geldige account voor de website kunnen de foto's bekijken. Indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van een foto waar u herkenbaar op staat dan heeft u het recht de foto te laten verwijderen. Neem daartoe contact op met de secretaris van de vereniging. De foto zal dan op uw verzoek binnen een maand worden verwijderd. Tevens stelt de club binnen de kaders van de AVG een ledenlijst beschikbaar. Indien u bezwaar heeft tegen opname van uw gegevens in de ledenlijst dan heeft u het recht om uw gegevens niet op te laten nemen.

 

BMW MONO CLUB HEEFT STATUTEN EN EEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT (HHR)

BMW Mono Club heeft naast Statuten ook een HHR. Het HHR wordt door de ledenvergadering geaccordeerd. In het HHR staan de rechten en plichten van leden en het bestuur beschreven. Verder wordt beschreven hoe de club functioneert en wat de leden mogen verwachten.

 

DELEN MET ANDEREN

BMW Mono Club verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van BMW Mono Club worden alleen technische cookies bijgehouden zodat de website technisch correct functioneert. Voor statistische analyse wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. De instellingen daarvan zijn conform de regels van de AVG. 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de ledenadministratie (leden@bmw-mono-club.nl). BMW Mono Club zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

 

BMW MONO CLUB BEVEILIGEN

De website https://www.bmw-mono-club.nl van de BMW Mono Club wordt gehost bij https://www.vip.nl. BMW Mono Club neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BMW Mono Club op via secretaris@bmw-mono-club.nl. De BMW Mono Club Nederland is als volgt te bereiken:

 

Postadres:
Secretaris BMW Mono Club Nederland
Nijenburg 15
1613 LB  Grootebroek
 
Vestigingsadres:
Secretaris BMW Mono Club Nederland
Nijenburg 15
1613 LB  Grootebroek
 
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:  40122678   
Telefoon:  0228-521710  
 E-mailadres:   secretaris@bmw-mono-club.nl  

 

 

 

 
 
 
                                                                         
                                                                      
U kunt alleen lid worden indien u akkoord bent met de privacyverklaring van de BMW Mono Club.

Motorfietsgegevens

____________________________________________________
____________________________________________________________________

 

Het lidmaatschap van de BMW Mono Club kost € 22,50 per jaar. Het éénmalige inschrijfgeld kost € 3,50. Het moment waarop je lid wordt maakt niet uit voor de hoogte van de contributie, want:

  1. In geval je lid wordt met ingang van dit jaar ontvang je alle reeds dit jaar uitgekomen Mono Revues. 
  2. In geval je per volgend jaar lid wordt heb je de contributie voor volgend jaar meteen voldaan. 

Je vraagt het lidmaatschap aan door het bovenstaande formulier in te vullen en te verzenden.

 

Vriendelijke groet, 

Bert van Heuveln, ledenadministratie.