Over de club

Zoals elders al op de website geschreven, is de club "officieel" opgericht in 1980. Toen zijn in Huissen bij notaris Huigens de statuten van de club vastgesteld. Keurig volgens de statuten heeft de club een bestuur en wordt er jaarlijks door het bestuur verantwoording aan de leden afgelegd op de algemene ledenvergadering. Door de vaste kosten van de club laag te houden proberen we de contributie voor de leden ook laag te houden. 

De club is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Er wordt door het bestuur viermaal per jaar vergaderd. De ledenvergadering wordt in maart gehouden en in oktober wordt het seizoen afgesloten met een sleutelbijeenkomst.

Per regio is er een actieve contactpersoon. In totaal zijn er vijf regio's. Hij of zij is aanspreekpunt voor regionale aangelegenheden. U vindt ze vermeld in de lijst met contactpersonen.

Verder hebben we voor de technische vragen van de leden een technische commissie en voor de leden die hun motor willen laten taxeren hebben we een taxatiecommissie. In november wordt onder leiding van de ritorganisator de rittenagenda voor het volgend jaar vastgesteld en éénmaal per vijf jaar wordt een lustrum gevierd. Door de bank genomen telt de rittenkalender zo'n 15 - 20 goed bezochte bijeenkomsten per jaar. Deze bijeenkomsten zijn verspreid over het gehele land en soms worden er zelfs bijeenkomsten georganiseerd in ons omringende landen. Kenmerken van de bijeenkomsten zijn plezier, rustige omgevingen, gezelligheid en soms ook kamperen. 

Het thema van de club is "hou het cultureel erfgoed van onze klassieke BMW ééncilinders samen netjes in stand". Daarmee wordt gelijk ook aangegeven dat de focus van de club ligt op samen én de ééncilinder motoren die BMW produceerde in de periode 1925 - 1967.