Ha! Leuk dat je lid wilt worden van de BMW Mono Club! Welkom!
De privacyverklaring vind je links onderin het hoofdmenu.
Bij klikken op het driehoekje rechts verschijnt een overzicht met verschillende typen BMW mono's. Klik je mono aan. Meer aanklikken mag ook maar je kunt maar van één mono de overige gegevens hieronder invullen. Kies in voorkomende gevallen je leukste mono.
Als je nog geen mono bezit dan kun je hier ook 'geen' invullen.
Als je nog geen mono bezit dan kun je hier ook 'geen' invullen.
Hier kun je je zijspan opgeven. Of niet dus.
Plaats hier je eventuele aanvullende opmerking voor de ledenadministratie.
Je kunt conform het Huishoudelijk Reglement alleen lid worden indien je een doorlopende machtiging voor de inning van de jaarlijkse contributie afgeeft. Deze incasso vindt eind november van het lopende jaar plaats voor de contributie van het jaar daarop.
Meestal is de naam van de rekeninghouder gelijk aan de naam van het lid maar soms zijn er uitzonderingen.
De jaarlijkse contributie wordt vanaf dit rekeningnummer geïncasseerd.
De contributie van de BMW Mono Club bedraagt € 22,50 per jaar. Het éénmalige inschrijfgeld bedraagt € 3,00. Je betaalt bij lid worden met een ingangsdatum na 1 juli naar rato de contributie voor het lopende jaar. Anders gezegd, in de loop van het jaar, maar startend vanaf 1 juli, ga je naar verhouding steeds iets minder contributie betalen. Voordat de incasso plaatsvindt wordt je via een email op de hoogte gesteld.