Overzicht Zoek Boven
Categorie: Clubdocumenten
Aantal subcategorieën: 4
Subcategorieën:
folder0Statuten en Huishoudelijk Reglement
Subcategorieën: 0
Bestanden: 3
folder1Ledenvergaderingen
Subcategorieën: 0
Bestanden: 11
folder2Historie van de club
Subcategorieën: 0
Bestanden: 1

De categorie bevat een spreadsheet met daarin op blad 1 een overzicht van de namen van de bestuursleden vanaf de oprichting van de club in 1980. Blad 2 bevat een kort overzicht van interessante gebeurtenissen.

folder3Aandachtspunten
Subcategorieën: 0
Bestanden: 1